2018 சாம்சங் QLED தொலைக்காட்சியில் இடம் பெற்றுள்ள புதிய அம்சங்கள்

உலகின் முதலாவது cadmium-free Quantum Dot தொழிநுட்பத்தை அறிமுகப்படுத்திய Samsung QLED தொலைக்காட்சிகள், சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. மேம்படுத்தப்பட்ட காட்சித் தரம், வடிவமைப்பு, இணைப்பு மற்றும் சாதுர்யம் போன்ற அம்சங்களுடன் 2018 QLED தொலைக்காட்சிகள் உண்மையில் எல்லையற்ற தொலைக்காட்சி அனுபவத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 100 வீதம் நிறத்திறன்... Read more »