ஐடியா வழங்கும் ரூ.189 பிளான் ஆஃபர் விபரம்

இந்தியாவின் முதன்மையான வோடபோன் ஐடியா நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்படும் ஐடியா செல்லுலார் நிறுவனம் ரூ. 189 கட்டணத்தில் புதிய பிளானை வோடபோன் பிளானுக்கு இணையாகவே அறிமுகம் செய்துள்ளது.

சமீபத்தில் வோடபோன் மற்றும் ஐடியா நிறுவனங்கள் பொதுவான டாக்டைம் பிளான்க்களை நீக்கவிட்டு மாதந்திர திட்டங்களை செயற்படுத்த தொடங்கியுள்ள நிலையில் , ஐடியா நிறுவனம் வோடபோனை போல ரூ. 189 கட்டணத்தில் நீண்ட வேலிடிட்டி கொண்ட ஔதாவது 56 நாட்கள் வேலிடிட்டி உள்ள பிளானை குறிப்பிட்ட சில வட்டங்களில் வெளியிட்டுள்ளது.

மிக அதிகப்பட்டியான 56 நாட்கள் வேலிடிட்டி கொண்ட ரூ.189 திட்டத்தில் மொத்தமாக 2 ஜிபி உயர்வேக டேட்டா, வரம்பற்ற உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் வாய்ஸ் கால் நன்மை , இலவச ரோமிங் ஆகியவற்றை பெற்றுள்ளது. ஐடியா செல்லுலார் தொடர்ந்து வரம்பற்ற அழைப்புகள் என்ற பெயரில் வழங்கினாலும் அதிகபட்சமாக நாள் ஒன்றிற்கு 250 நிமிடங்கள் அல்லது வாரம் 1000 நிமிடங்கள் மட்டும் வழங்குகின்றது. மேலும் இந்த திட்டத்தில் எவ்விதமான எஸ்எம்எஸ் நன்மையும் வழங்கப்படவில்லை.

இந்த திட்டத்தில் குறிப்பாக 100 எஸ்எம்எஸ் மற்றும் வரம்பற்ற டேட்டா முறை மற்றும் வரம்பற்ற அழைப்பு நன்மை இல்லையென்றாலும் 56 நாட்களுக்கு சராசரியாக குறைந்த அளவில் அழைப்பு மற்றும் டேட்டாவை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே ஏற்றதாக இந்த திட்டம் அமைந்திருக்கின்றது.