பூமியல் மனித இனம் அழிந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும்

பல லட்சம் உயிர் இனங்களை கொண்டுள்ள இந்த பூமியில் மனிதர்கள் இல்லாமலோ அல்லது மனித இனம் அழிந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும் என கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள வீடியோ மனதை கவரும் வகையில் அமைந்துள்ளது.அடிப்படையில் வளர்ப்பு பிராணிகள் தொடங்கி வனவிலங்குகள் மாபெரும் வராலாற்று சிறப்புமிக்க கட்டிங்கள்...

ஏலியன் படையெடுப்பு நடக்க வாய்ப்புள்ளதா ? நடந்தால் எப்பொழுது நடக்கும்

ஏலியன் பூமியை தாக்கும் வாய்ப்புள்ளதா ? என பலதரப்பட்ட வானியல் உலகத்தின் பல பகுதிகளில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் . ஏலியன் படையெடுப்பு நடக்க அடுத்த 1500 வருடங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை என தெரிவித்துள்ளனர்.விஞ்ஞானிகள் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையின் படி ரேடியோ அலைகள் பால்வெளியில் சூரியன் இடம் இருந்து...