பூமியல் மனித இனம் அழிந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும்

பல லட்சம் உயிர் இனங்களை கொண்டுள்ள இந்த பூமியில் மனிதர்கள் இல்லாமலோ அல்லது மனித இனம் அழிந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும் என கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள வீடியோ மனதை...

ஏலியன் படையெடுப்பு நடக்க வாய்ப்புள்ளதா ? நடந்தால் எப்பொழுது நடக்கும்

ஏலியன் பூமியை தாக்கும் வாய்ப்புள்ளதா ? என பலதரப்பட்ட வானியல் உலகத்தின் பல பகுதிகளில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் . ஏலியன் படையெடுப்பு நடக்க அடுத்த 1500 வருடங்களுக்கு வாய்ப்பில்லை...

Page 14 of 14 1 13 14

உங்களுக்கானவை