குறிச்சொல்: ஃபேஸ்புக் லிப்ரா

ஃபேஸ்புக் லிப்ரா மெய்நிகர் நாணயம், கலிப்ரா டிஜிட்டல் வாலெட் அறிமுகம்

ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ள லிப்ரா (Facebook Libra Cryptocurrency) மெய்நிகர் நாணயத்தை ஃபேஸ்புக் நிறுவனத்தால் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ கட்டுப்படுத்த இயலாது. இதனை லிப்ரோ கூட்டமைப்பு மட்டுமே கட்டுப்படுத்த ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News