குறிச்சொல்: இணைப்பு

ஸ்கிராப்பிள் அகராதியில்  ‘ஈமோஜி’ மற்றும் ‘ஈ’ உள்பட 300க்கும் மேற்பட்ட புதிய வார்த்தை இணைப்பு

ஸ்கிராப்பிள் அகராதியில் ‘ஈமோஜி’ மற்றும் ‘ஈ’ உள்பட 300க்கும் மேற்பட்ட புதிய வார்த்தை இணைப்பு

மெரியம்-வெப்ஸ்டரின் நிறுவனம் ஸ்கிராப்பிள் அகராதி வெளியிடுவதில் அதிகாரப்பூர்வ நிறுவனமாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிறுவனம் தற்போது இன்டர்நெட் தொடர்புடையே புதிய வார்த்தைகளை தனது அகராதியில் இணைந்துள்ளது. மொத்தமாக ...

உங்களுக்கானவை