குறிச்சொல்: இன்டஸ்

ஆதார் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் இன்டஸ் ஓஎஸ் விரைவில்

எல்லாமே ஆதார் என்ற ஆன பின்னர் ஸ்மார்டோன் செயல்பாட்டிலும் முதன்முறையாக ஆதாரால் அங்கீகரிப்பட்ட இயங்குதளத்தை இன்டஸ் ஓஎஸ் மற்றும் டெல்டா ஐடி இணைந்து உருவாக்கியுள்ளது. இன்டஸ் ஓஎஸ் ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News