குறிச்சொல்: இலவச செட்டாப் பாக்ஸ்

ரூ.125 கட்டணம், 180 சேனல்கள், இலவச செட்டாப் பாக்ஸ் – அரசு கேபிள் டிவி

இனி., செட்டாப் பாக்ஸை மாற்றாமல் டிடிஎச் ஆப்ரேட்டரை மாற்றலாம்

புதிய டிடிஎச் நிறுவனங்களை மாற்ற நினைத்தால் , புதிய செட்டாப் பாக்ஸ் மாற்றமல் சேவை வழங்கும் நிறுனத்தை மாற்றிக் கொள்ளும் வகையிலான (interoperability) சேவையை டிராய் இந்த ...

ரூ.125 கட்டணம், 180 சேனல்கள், இலவச செட்டாப் பாக்ஸ் – அரசு கேபிள் டிவி

ரூ.125 கட்டணம், 180 சேனல்கள், இலவச செட்டாப் பாக்ஸ் – அரசு கேபிள் டிவி

தமிழக அரசின் அரசு கேபிள் டிவி நிறுவனத்துக்கு டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு உரிமையை டிராய் வழங்கியதை தொடர்ந்து ரூ.125 கட்டணத்தில் 200 சேனல்கள் மற்றும் இலவசமாக செட் டாப் ...

உங்களுக்கானவை