வியாழக்கிழமை, ஜூன் 20, 2019

குறிச்சொல்: காசினி

வெடித்து நெருப்பு  துண்டுகளாக சிதறிய விண்கலம் : காசினி

வெடித்து நெருப்பு துண்டுகளாக சிதறிய விண்கலம் : காசினி

சனிகிரகத்தை ஆய்வு செய்து வரும் நாசா ஆய்வு மையத்தின் காசினி விண்கலம் தனது பயணத்தின் இறுதி மணி நேரங்களில் பயணிக்க தொடங்கியுள்ளாதாக நாசா அறிவித்துள்ளது. காசினி 1997 ...

காசினி அனுப்பிய சனி கிரக வளையத்தின் முதல் படங்கள்

காசினி அனுப்பிய சனி கிரக வளையத்தின் முதல் படங்கள்

சூரிய குடும்பத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் அழகான கோள் என வர்ணிக்கப்படும் சனி கோள் ஆய்வின் இறுதி கட்டத்தில் உள்ள காசினி சனிகிரகத்தின் வளையத்திலிருந்து முதல் படத்தை ...