குறிச்சொல்: கூகுள் பிளே ஸ்டோர்

எச்சரிக்கை..! 800 ஆண்ட்ராய்டு ஆப்களில் சேவியர் மால்வேர் – Play ஸ்டோர்

கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் நீக்கிய 200 கேம் செயலிகளின் பின்னணி

Google Play Store: ஆட்வேர் மறைமுகமாக திணிக்கும் 200க்கும் மேற்பட்ட செயலிகளை கூகுள் நிறுவனம் பிளே ஸ்டோரில் இருந்து நீக்கியுள்ளது. பாதுகாப்பு தொடர்பான மேம்பாட்டினை வழங்கி வரும் செக்பாயின்ட் ...

உங்களுக்கானவை