வியாழக்கிழமை, ஜூன் 20, 2019

குறிச்சொல்: செல்போன் பேட்டரி

செல்போன் பேட்டரி அதிக நேரம் நீடிக்க வேண்டுமா?

செல்போன் பேட்டரி அதிக நேரம் நீடிக்க வேண்டுமா?

இக்காலத்தில், அனைவரும் அதிகம் பயன்படுத்துவது செல்போன். பாட்டு கேட்பது, படம் பார்ப்பது என பலவிதமானவற்றை செல்போனிலேயே பெரும்பாலானோர் செய்துவிடுகின்றனர். செல்போன் பயன்பாடு அனைவரிடத்திலும் நீங்கா இடம் பெற்றிருந்தாலும், ...