குறிச்சொல்: ஜிஎஸ்டி

கால் மற்றும் டேட்டா கட்டணம் உயரும் : ஜிஎஸ்டி எதிரொலி

ஜிஎஸ்டிக்கு புதிய செயலி அறிமுகம் – GST Rates Finder

ஜூலை 1ந் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்த ஜிஎஸ்டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிப்பு நடைமுறையில் உள்ள சந்தேகங்களுக்கு தீர்வினை வழங்கும் வகையில் ஜிஎஸ்டி ...

கால் மற்றும் டேட்டா கட்டணம் உயரும் : ஜிஎஸ்டி எதிரொலி

கால் மற்றும் டேட்டா கட்டணம் உயரும் : ஜிஎஸ்டி எதிரொலி

வருகின்ற ஜூலை 1ம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் நடைமுறைக்கு வரவுள்ள ஜிஎஸ்டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதால் அழைப்பு கட்டணம் உயரவுள்ளது. ...

உங்களுக்கானவை