குறிச்சொல்: டைனோசர்

டைனோசர் முதலைகளை போல நடந்திருக்கலாம்

உலகில் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய உயிரனமாக கருதப்படுகின்ற டைனோசர்கள் முதலைகளுக்கு உள்ள நடை அமைப்பை போல நடந்திருக்கலாம் என புதிய ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. டைனோசர் நடை டைனோசர்கள் 25 ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News