குறிச்சொல்: நாசா

Mars-Ancient-Rivers

செவ்வாய்க் கிரகத்தில் நீரை கண்டுபிடித்த மார்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்

செவ்வாய்க் கிரக்கத்தில் நாசா மட்டுமல்லாமல் ஆய்வினை மேற்கொண்டு வரும் மார்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர்பிடர் மூலம் செவ்வாயின் நிலப்பரப்புக்கு அடியில் பரந்த நீர்பரப்பு இருப்பது உறுதி ஆகியுள்ளது. கடந்த ...

ஏலியன்ஸ் பற்றிய டாப் 10 சுவராஸ்ய தகவல்கள்

ஏலியன்கள் குறித்த தகவலை வெளியிட்ட நாசா : Alien life possible

வேற்றுகிரகவாசிகள் மீதான ஆர்வம் இயலபாகவே மக்களுக்கு உள்ள நிலையில், பிரசத்தி பெற்ற அமெரிக்காவின் நாசா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 'Barnard B' என்ற மிகப்பெரிய நட்சத்திரத்தில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறு ...

செவ்வாய் கிரகத்தில் பனிக் குன்றுகள் கண்டுபிடிப்பு

செவ்வாய் கிரகத்தில் பனிக் குன்றுகள் கண்டுபிடிப்பு

அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி மையத்தில் செவ்வாய் ஆர்பிட்டர் செவ்வாய் கிரகத்தில் பனி படர்ந்த குன்றுகள் இருபத்தனை உயர்தர படங்கள் வாயிலாக உறுதி செய்துள்ளது. செவ்வாயில் பனிக் குன்றுகள் செவ்வாய் ...

சனிக்கிரகத்தில் ஏலியன்ஸ்..! : நாசா

சனிக்கிரகத்தில் ஏலியன்ஸ்..! : நாசா

பால்வெளியில் அமைந்துள்ள எண்ணற்ற சுவாரஸ்யங்களை ஆய்வு செய்து வரும் நாசா சூரிய குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய கோள்களில் ஒன்றான சனிக்கிரகத்தில் உயிரனங்கள் வாழும் சூழல் உள்ளதாக நாசா கண்டுபிடித்துள்ளது. சனிக்கிரகத்தில் ...

இரவில் உலகம் மின் விளக்கில் ஒளிருகின்ற வீடியோ : நாசா வெளியீடு

இரவில் உலகம் மின் விளக்கில் ஒளிருகின்ற வீடியோ : நாசா வெளியீடு

உலகம் இரவில் எவ்வாறு மின் விளக்கில் ஒளிருகின்றது என்பதனை ஆய்வு செய்து வரும் நாசா இது தொடர்பாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இரவில் உலகம் நாசா உலக ...

உங்களுக்கானவை