பிஎஸ்என்எல் புத்தாண்டு சிறப்பு டேட்டா பிளான் அறிமுகம்

அடுத்த சில நாட்களில் மலர உள்ள 2018 ஆம் ஆண்டை முன்னிட்டு சிறப்பு டேட்டா திட்டத்தை நாட்டின் பொது தொலைத்தொடர்பு துறை பிஎஸ்என்எல் ரூ.74 கட்டணத்தில் டேட்டா பிளானை வெளியிட்டுள்ளது. பிஎஸ்என்எல் 74 மூன்று நாட்கள் வேலிடிட்டி கொண்டதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த சிறப்பு... Read more »