குறிச்சொல்: மொலியரே

Molière : கூகுள் டூடுல் கொண்டாடும் மொலியரே யார் தெரியுமா..!

Molière : கூகுள் டூடுல் கொண்டாடும் மொலியரே யார் தெரியுமா..!

இன்றைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள கூகுள் டூடுல்,  மொலியரே (Moliere) பிரபலமான நடிகர் மற்றும் நாடக ஆசிரியராக விளங்குகினார். பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த மொலியர் ஜனவரி 15ந் தேதி 1622 ஆம் ஆண்டு ...

உங்களுக்கானவை