ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஜூன் 16, 2019

குறிச்சொல்: ஸ்பேம் பாதுகாப்பு

கூகுள் மெசேஜஸ் செயலியில் ஸ்பேம் பாதுகாப்பு வசதி

கூகுள் மெசேஜஸ் செயலியில் ஸ்பேம் பாதுகாப்பு வசதி

ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் பயனாளர்களின் அடிப்படை மெசெஜிங் செயலியாக விளங்கும், கூகுள் மெசேஜஸ் செயலியில் ட்ரூகாலர் ஆப் வழங்குகின்ற ஸ்பேம் பாதுகாப்பு போன்ற வசதியை குறிப்பிட்ட சில பயனாளர்களுக்கு சோதனை ...