குறிச்சொல்: ஹோலி

வண்ணங்களுடன் ஹோலி சிறப்பு டூடுல் வெளியிட்ட கூகுள்

இந்துக்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற பண்டிகைகளில் ஒன்றான ஹோலி வண்ணமயமான பண்டிகையாக கருதப்படுகின்றது. ஹோலியில் வசந்தத்தை வரவேற்கும் நோக்கில் கொண்டாடி மகிழ்கின்றனர். கூகுள் நிறுவனம் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகளை டூடுல் ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News