குறிச்சொல்: Airtel Xstream

விரைவில்., ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் ஸ்மார்ட் பாக்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் ஸ்மார்ட் ஸ்டிக்

சமீபத்தில் ஏர்டெல் நிறுவனம், தனது ஏர்டெல் டிவி செயலியை ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் (Xstream) என பெயர் மாற்றியள்ளது. மேலும் ஸ்மார்ட் டிவி சேவகைளுக்கான Xstream ஸ்மார்ட் பாக்ஸ் ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News