குறிச்சொல்: Bulk Messages

Whatsapp

WhatsApp : 2 மில்லியன் கணக்குகளை முடக்கிய வாட்ஸ் ஆப்

உலகின் மிகப்பெரிய தகவல் பரிமாற்ற சமூக வலைதளமான வாட்ஸ்ஆப், சமீபத்தில் 2 மில்லியன் அதாவது 20 லட்சம் வாட்ஸ்ஆப் கனக்குளை முற்றிலும் நீக்கி அதிரிச்சி அளித்துள்ளது. நீக்கப்பட்ட ...

உங்களுக்கானவை