வியாழக்கிழமை, ஜூன் 20, 2019

குறிச்சொல்: Cassini

வெடித்து நெருப்பு  துண்டுகளாக சிதறிய விண்கலம் : காசினி

வெடித்து நெருப்பு துண்டுகளாக சிதறிய விண்கலம் : காசினி

சனிகிரகத்தை ஆய்வு செய்து வரும் நாசா ஆய்வு மையத்தின் காசினி விண்கலம் தனது பயணத்தின் இறுதி மணி நேரங்களில் பயணிக்க தொடங்கியுள்ளாதாக நாசா அறிவித்துள்ளது. காசினி 1997 ...