குறிச்சொல்: Earth

100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பூமியில் மனிதன் வாழ இயலாது : ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்

அடுத்த 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாம் வாழுகின்ற பூமியில் இருந்து வெளியேறும் கட்டாயத்துக்கு மனித இனம் தள்ளப்படும் என்பதனால் வேற்று கிரக பயணத்துக்கு தயாராக வேண்டும் என ஸ்டீஃபன் ...

Read more

பூமியல் மனித இனம் அழிந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும்

பல லட்சம் உயிர் இனங்களை கொண்டுள்ள இந்த பூமியில் மனிதர்கள் இல்லாமலோ அல்லது மனித இனம் அழிந்துவிட்டால் என்ன நடக்கும் என கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள வீடியோ மனதை ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News