உங்கள் போன் லாக் ஆகி விட்டதா? அன்லாக் செய்வது எப்படி?

உங்கள் ஸ்மார்ட் போனை, வேறு யாரும் எடுக்காமல் பாதுகாக்கும் வகையில் ஸ்க்ரீன் லாக் ஆக பின், பாஸ்வோர்ட் அல்லது பேர்ட்டன் லாக் உள்ளது. போனை லாக் செய்ய காம்பிளேக்ஸ் பாஸ்வேர்டுகளை பயன்படுத்துவது நல்லது என்று நிபுணர்களும் அறிவுறுத்தி வருகின்றனர். ஆனால், காம்பிளேக்ஸ் பாஸ்வேர்ட்கள் மனிதில் வைத்து கொள்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். அப்படி ஒரு பாஸ்வோர்டை வைத்து விட்டு, பாஸ்வோர்ட் தெரியாமல் போன் லாக் ஆகி விட்டதா? அதை அன்லான் செய்யும் முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அன்லாக் […]