குறிச்சொல்: LGBT பிரைடு

கூகுள் Celebrating Pride 50ம் ஆண்டு கொண்டாட்ட LGBT பிரைடு டூடுல்

Celebrating Pride என்றால் என்ன ? 1950ம் ஆண்டு முதல் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள் போராட்டத்தை தொடங்கினர், இதனை குறிக்கும் வகையில் Celebrating Pride என்ற டூடுல் கூகுள் முகப்பை ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News