குறிச்சொல்: Mars

செவ்வாய்க் கிரகத்தில் நீரை கண்டுபிடித்த மார்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்

செவ்வாய்க் கிரக்கத்தில் நாசா மட்டுமல்லாமல் ஆய்வினை மேற்கொண்டு வரும் மார்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர்பிடர் மூலம் செவ்வாயின் நிலப்பரப்புக்கு அடியில் பரந்த நீர்பரப்பு இருப்பது உறுதி ஆகியுள்ளது. கடந்த ...

Read more

செவ்வாய் கிரகத்தில் பனிக் குன்றுகள் கண்டுபிடிப்பு

அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி மையத்தில் செவ்வாய் ஆர்பிட்டர் செவ்வாய் கிரகத்தில் பனி படர்ந்த குன்றுகள் இருபத்தனை உயர்தர படங்கள் வாயிலாக உறுதி செய்துள்ளது. செவ்வாயில் பனிக் குன்றுகள் செவ்வாய் ...

Read more

செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏலியன் ராஜா எழும்புக்கூடு கண்டுபிடிப்பு

சமீபத்தில் நாசா வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் சிவப்பு கோள் எனப்படும் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஏலியன் எழும்புகூட்டை போன்ற அமைப்பு உடைய முக்கிய  ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளது.ஏலியன்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ்ந்திருக்கலாம் ...

Read more

செவ்வாய் கிரகத்தில் விவசயாம் பன்னலாம் – விஞ்ஞானிகள்

பூமி கிரகம் அழிவினை நோக்கி சென்று வருவதனால் புதிய கிரகத்துக்கான இடப்பெயர்வினை குறித்து பல விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வரும் நிலையில் செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள மண்ணில் ...

Read more
  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News