ஏலியன்கள் குறித்த தகவலை வெளியிட்ட நாசா : Alien life possible

வேற்றுகிரகவாசிகள் மீதான ஆர்வம் இயலபாகவே மக்களுக்கு உள்ள நிலையில், பிரசத்தி பெற்ற அமெரிக்காவின் நாசா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ‘Barnard B’ என்ற மிகப்பெரிய நட்சத்திரத்தில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறு உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. Barnard B Barnard b (அல்லது GJ 699 b) என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகின்ற புதிய நட்சத்திரத்தில் பனி படலங்கள் மற்றும் நீர் இருப்பதற்கான காரணிகள் உள்ளதால், இந்த கிரகத்தில் உயிரனங்கள் வாழக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. இதனால் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலான ஏலியன்கள் இருக்கக்கூடும், என […]