கூகுள் மெசேஜஸ் செயலியில் ஸ்பேம் பாதுகாப்பு வசதி

ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் பயனாளர்களின் அடிப்படை மெசெஜிங் செயலியாக விளங்கும், கூகுள் மெசேஜஸ் செயலியில் ட்ரூகாலர் ஆப் வழங்குகின்ற ஸ்பேம் பாதுகாப்பு போன்ற வசதியை குறிப்பிட்ட சில பயனாளர்களுக்கு சோதனை அடிப்படையில் வழங்கியுள்ளது. கூகுள் மெசேஜஸ் ஆப் கோடிக்கனக்கான ஆண்ட்ராய்டு பயனாளர்களுக்கு என பிரத்தியேகமாக கூகுள் மெசேஜிங் செயலியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு வசதியான ஸ்பேம் வாயிலாக போல குறுஞ்செய்திகளை முற்றிலும் தவிர்க்க வழி வகை செய்ய கூகுள் திட்டமிட்டுள்ளது. இது போன்ற வசதியை ட்ரூகாலர் நிறுவனம் வழங்கி வருகின்றது. தற்போது […]