நமது நாட்டின் 71 வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் கூகுள் தனது முகப்பில் இந்திய பாராளுமன்றத்தை பின்னணியாக கொண்ட சிறப்பு டூடுலை தனது முகப்பில் வெளியிட்டுள்ளது.

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

200 ஆண்டுகால ஆங்கிலேயரின் அடிமை ஆட்சியிலிருந்து ஆகஸ்ட் 15ந் தேதி 1947 ஆம் ஆண்டு நள்ளிரவு 12 மணிக்கு விடுதலை பெற்று 70 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது.

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2016 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2015 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2014 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2013 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2012 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2011 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2010 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2008 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2007 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2006 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

2003 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின கூகுள் டூடுல்

இந்திய சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் கூகுள் டூடுல்

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here